Származásellenőrzés / Black-Car Mobil Kft.

Származásellenőrzés

Származásellenőrzés

Az autó származásellenőrzése bizonyos esetekben a jármű forgalomba helyezésének feltétele. A származásellenőrzés a származásellenőrzési nyilvántartásba vétellel valósul meg, melyet az okmányirodánál lehet kezdeményezni. Az okmányiroda ennek során az okmányban, valamint az okiratban szereplő adatokat megküldi elektronikus úton a Hivatalnak (KEK KH) a külföldi hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történő ellenőrzés elvégzése, az adatok beszerzése céljából.

származásellenőrzés során tisztázza a jármű származását.

származásellenőrzés eredményéről a Hivatal határozatot hoz, melyről az okmányirodát elektronikus úton tájékoztatja, ennek megfelelően az erről szóló határozat átvehető az okmányirodában, de átvehető a kérelem benyújtásakor megadott címen is.

Az ügyintézési határidő 30 nap, melybe azonban nem számít bele a külföldi jogsegély, a külföldi hatóságok megkeresésének, a külföldi, valamint a nemzetközi körözési nyilvántartásokban történő ellenőrzés időtartama.

A származásellenőrzésnek vannak kötelező esetei és vannak olyan esetek, amikor azt nem kell elvégezni.

Származásellenőrzés szükséges:

 • magyarországi gyártónak, vezérképviseletnek, összeépítési engedéllyel rendelkezőnek,
 • harmadik országból, vagy az EGT más tagállamából belföldi üzemeltetés céljából behozott jármű esetében annak, aki a forgalomba helyezést kezdeményezi. 

Nem kell származásellenőrzést végezni:

 • a négykerekű segédmotoros kerékpárok esetén,
 • más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését megelőzően, ha az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott
  • nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt, vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy
  • harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került.

Származásellenőrzés kezdeményezése esetén az alábbi iratokat kell bemutatni:

 • a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló eredeti okirat, vagy hitelesített másolati példánya, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása,
 • a járműhöz kiadott forgalmi engedély, vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolata, és annak hiteles fordítása,
 • amennyiben nem áll rendelkezésre a nem harmonizált forgalmi engedély eredeti vagy kiállító hatóság által hitelesített másolati példánya, illetve ha a harmonizált forgalmi engedély I. és II. részből áll, és a II. rész hiányzik, vagy I. részből áll, de az nem az eredeti példány:
  • akkor a külföldi hatóság által kiadott igazolást a jármű nyilvántartásba történő bejegyzésének tényéről, és 
  • az okiratot, mely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza,
 • a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást
  ("Díjak, illetékek" menüpontban "Származásellenőrzés" címmel)

 • magánszemély esetén:
  • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
   (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély),
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
  • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata,
  • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
  • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása, vagy
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.

 A származásellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg kérelemre engedélyezhető a jármű ideiglenes forgalomban tartása, ha:

 • a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását,
 • a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit,
 • a származásellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást
  ("Díjak, illetékek" menüpontban "Származásellenőrzés" címmel),
 • Műszaki Adatlapot, és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,
 • az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást,

 • magánszemély esetén:
  • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány(személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély),
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
  • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata,
  • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
  • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása, vagy
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.

A jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával valósul meg.

A származásellenőrzés díjáról a
"Díjak, illetékek" menüpontban tájékozódhat.

BlackCar.hu