Átrendszámozás / Black-Car Mobil Kft.

Átrendszámozás

Átrendszámozás:

Általános értelemben már nem beszélhetünk jármű átrendszámozásáról, hiszen közúti közlekedési szolgáltatás már végezhető fehér alapszínű rendszámmal is. Ebben az esetben is szükséges az illetékes közlekedési hatóság engedélye a szolgáltatás végzéséhez és ugyanúgy bejelentés köteles, csak a jármű már nem kerül átrendszámozásra, nem látják el sárga alapszínű rendszámmal.

Az átrendszámozással kapcsolatos kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • az illetékes közlekedési hatóság engedélyét, vagy az engedély leadásáról szóló igazolását,
 • előző (sárga alapszínű) rendszámtáblát, ha ezzel rendelkezett,
 • ebben az esetben a jármű korábbi forgalmi engedélye (mert az átrendszámozás alkalmával cserére kerül),
 • a műszaki adatlapot (ha annak érvényességi ideje lejárt),
 • a forgalmi engedély, rendszámtábla, valamint érvényesítő címke megfizetését tanúsító igazolás,
 • magánszemély esetén:
 • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),
 • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.
  jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
 • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata,
 • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
 • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása,
 • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),
 • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.

Az átrendszámozással kapcsolatban felmerülő díjakról, illetékekről a "Díjak, illetékek" menüpontban tájékozódhat. menüpontban tájékozódhat.

Amennyiben az átrendszámozás iránt benyújtott kérelembenüzembentartó bejegyzést, vagy törlést is kérelmez,az "Üzembentartói jog" menüpontban bővebben tájékozódhat annak feltétleiről és a szükséges iratokról.

BlackCar.hu