Díjak, Illetékek / Black-Car Mobil Kft.

Eredetiségvizsgálat:

Személygépkocsi Motorkerékpár Tehergépkocsi Autóbusz Pótkocsi
1400 ccm-ig
17.000 Ft

500 ccm -ig
15.500 Ft

3.5 t-ig
20.000 Ft

20 fő-ig
21.000 Ft

könnyű pótkocsi
16.000 Ft

1401 - 2000 ccm
18.500 Ft

500 ccm felett
17.000 Ft

3.5 - 7.5 t
21.000 Ft

20 fő felett
22.000 Ft

nehéz pótkocsi
17.500 Ft

2000 ccm felett
20.000 Ft

  7.5 t felett
22.000 Ft

  különleges pótkocsi
19.000 Ft

Mezőgazdasági v. lassú jármű: 20.000 Ft

 

Átírási költségek 2017

Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke 24. § 

(1) Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett - kilowattban kifejezett - teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

Teljesítmény (kw)

0-3 év

4-8 év

8 év felett

» 0-40

550 Ft/kW

450 Ft/kW

300 Ft/kW

» 41-80

650 Ft/kW

550 Ft/kW

450 Ft/kW

» 81-120

750 Ft/kW

650 Ft/kW

550 Ft/kW

» 120 felett

850 Ft/kW

750 Ft/kW

650 Ft/kW


Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetend illeték alapjának tekinteni.

(2) Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.

(3) Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén az (1), (2) és (7) bekezdésben meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.

(4) Amennyiben gépjármű , pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű , pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhel illeték megállapítása során az (1)-(2) és (7) bekezdések alkalmazásával megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért a (3) bekezdés szerint fizetendő illeték összegével.

(5) Gépjármű , pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.

(6) Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából "Z" betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti.

(7) A 120 kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kW teljesítményű hajtómotorral rendelkezne.

Származásellenőrzés

A származásellenőrzés díja 10.990.- Ft.
Ezt az eljárás megkezdése előtt igazoltan kell befizetni a Hivatal számlájára.

Forgalombahelyezés

 • forgalmi engedély kiadásának illetéke: 6.000.- Ft
 • ideiglenes forgalmi engedély kiadásának illetéke: 2.500.- Ft
 • törzskönyv kiadásának illetéke: 6.000.- Ft
 • érvényesítő címke díja: 585.- Ft

Rendszámtáblával kapcsolatos díjak:

 • általános rendszámtábla: 8.500.- Ft
 • különleges rendszámtábla: 15.000.- Ft
 • egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 112.450.- Ft
 • egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 435.000.- Ft

Üzembentartói jog bejegyzése, törlése

 • forgalmi engedély kiadásának illetéke: 6.000.- Ft
 • régi típusú forgalmi engedély esetén a törzskönyv kiadásának illetéke: 6.000.- Ft
 • a jármű átrendszámozása esetén a rendszámtábla díja a fentiekben ismertetett összegért.

Üzemeltetési jog változása (átrendszámozás)

 • forgalmi engedély kiadásának illetéke: 6.000.- Ft
 • régi típusú forgalmi engedély esetén a törzskönyv kiadásának illetéke: 6.000.- Ft
 • a jármű átrendszámozása esetén a rendszámtábla díja a fentiekben ismertetett összegért.

Forgalomból történő kivonás

 •  IDEIGLENES díja: 2.300.- Ft
 •  ÁTMENETI IDŐSZAKRA: 2.300.- Ft
 •  VÉGLEGES KIVONÁS: 2.300.- Ft

Ideigelenes rendszámtábla kiadására irányuló eljárás

 • "V" betűjelű ideiglenes rendszámtábla:

  • 1 pár: 13.000.- Ft
  • 1 db: 8.500.-
  • ideiglenes forgalmi engedély: 2.500.- Ft
 • Kísérlethez vagy a kipróbáláshoz ("P" rendszám)

  A szükséges próbarendszám engedélyezése és a hozzá tartozó ideiglenes
  forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása: 38.000.- Ft
  • indítási napló pótlása, hitelesítése: 3.500.- Ft
 • "E" betűjelű ideiglenes rendszámtábla:

  • 1 pár: 13.000.- Ft
  • 1 db: 8.500.-
  • ideiglenes forgalomban tartási engedély: 3.500.- Ft
 • "Z" betűjelű ideiglenes rendszámtábla:

  • 1 pár: 13.000.- Ft
  • 1 db: 8.500.-
  • ideiglenes forgalomban tartási engedély: 3.500.- Ft

Különleges eljárási díjak és illetékek

 • Quad esetén

  • igazolólap díja: 4.800.- Ft
  • "E" típusú különleges rendszámtábla (quad) eseténí. 3.500.- Ft
  • tulajdonjog változás bejegyzése esetén szükséges eredetiségvizsgálat díja: 14.000.- Ft

  Ilyen jármű tulajdonjogának, valamint vagyoni értékű jogának megszerzése esetén illetéket nem kell fizetni.

 • lassú jármű esetén

  • igazolólap díja: 4.800.- Ft
  • törzskönyv illetéke: 6.000.- Ft
  • 1 pár rendszámtábla djía: 8.500.- Ft vagy
  • 1 db rendszámtábla díja: 5.500.- Ft
  • érvényesítő címke díja: 585.- Ft
 • "M" betűjelű rendszámtábla kiadása esetén

  • rendszámtábla díja: 19.500.- Ft
  • használati jogosultságának meghosszabbítása: 6.500.- Ft