Autóátírás / Black-Car Mobil Kft.

Autóátírás

Vállaljuk a hivatali ügyintézés nehézségeit

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást mind az eladónak, mind pedig a vevőnek be kell jelentenie, melyet bármely okmányirodában megtehet. A tulajdonjog változást az eladó az adásvételi szerződés megküldésével is teljesítheti (5 napon belül), a vevő pedig személyesen, vagy meghatalmazott útján a tulajdonjog változásáról szóló teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtásával (15 napon belül). A bejelentési kötelezettség vonatkozik a járműkereskedőkre is. Ebben az esetben, ha a kereskedő járművet vásárol, ugyanúgy 15 napon belül bejelenti a tulajdonos változás tényét, csak ebben az esetben forgalmi engedély nem kerül kiállításra és a törzskönyv visszavonásra kerül. Az okmányiroda a nyilvántartásba, valamint a forgalmi engedélybe jegyzi a változás tényét.

  Az okmányiroda az bejelentési kötelezettség teljesítését
 • rögzíti (záradékban)
  • feltétele, hogy a nyilvántartás adatai alapján a járművön érvényes korlátozás ne szerepeljen(pl.: ne legyen opcióval terhelt), mert ebben az esetben az okmányiroda a kérelmet elutasítja.
 • vagy bejegyzi a nyilvántartásba.
  • A bejegyzés feltétele a vevő által, a tulajdonjog változás bejegyzése iránt benyújtott kérelem.

Ha a tulajdonjog változásáról szóló okirat a kötelező tartalmi elemek valamelyikét nem tartalmazza (elegendő egyetlen elem is!), akkor az joghatás kiváltására alkalmatlan, az okmányirodai ügyintézés során nem használható fel és a változás ténye, az átírás ez alapján a nyilvántartásban nem teljesül, nem kerül sem rögzítésre, sem pedig bejegyzésre!

  Tehét mindkét félnek van bejelentési kötelezettsége!!

Tulajdonszerzést igazoló irat

Rendelkeznünk kell egy tulajdonszerzést igazoló okmánnyal, ez lehet az adásvételi szerződés, vagy számla.

Eredetiség vizsgálat

El kell végeznünk az eredetiség vizsgálatot a gépjárművön, ezt vagy az eladónak vagy az új tulajdonosnak kell elvégeztetnie. Jogszabályban ez nincs előírva, ezért közös megegyezés tárgya. Az eredetiség vizsgálat fizetése is megegyezés alapján történik. Általában fele-fele alapon. Arra figyeljünk oda, ha a vevő intézi az eredetiség vizsgálatot, akkor az adásvételi szerződés megjegyzés rovatába, vagy valahol a szerződés alján tüntessük fel - "Amennyiben az eredetiség vizsgálat eredménye a vevőre nézve negatív hatású, a szerződés érvényét veszíti!"

A vizsgálat után kapunk egy okmányt ami igazolja a gépjármű eredetét, ez az okmányt is magunkkal kell vinni. Az okmány 60 napig érvényes! további információ: Eredetiségvizsgálat menű pontban

Kötelező biztosítás

A vevőnek meg kell kötni a biztosítást a gépjárműre legalább egy negyed évre. Ezt bárhol megteheti ahol erre lehetőség van. Ennek összege függ az éppen választott biztosítótól, a gépjármű hengerűrtartalmától, a tulajdonos és az üzembentartó életkorától és sok esetben még a gépkocsi színétől is (és még sok minden mástól).

Forgalmi engedély

Eladó nevére szóló forgalmi engedélyt! Ezt az okmányt el fogják venni tőlünk és újat kapunk helyette, amin már a mi adataink szerepelnek.

Törzskönyv

Szintén legyen nálunk a törzskönyv (ha új típusú forgalmi engedéllyel rendelkezik, egyéb esetben nem kell.) A törzskönyvet is szintén elveszik és újat adnak helyette.

Hitelátvállalás esetén

Ha a járművön előzőleg volt hitel, vagy hitel átvállalás, akkor kellenek a hitel törléséről, illetve a hitel átvállalásáról szóló banki okmányok is!

 • Magánszemély esetén
  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • adóazonosító
 • Cég esetén
  • aláírási címpéldányra
  • cégbírósági bejegyzés (cégkivonat)
  • cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás
  • illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás

Ha nem a tulajdonos intézi a gépjármű átírását:
Ha nem a tulajdonos intézi a gépjármű átírását, akkor szükség lesz egy meghatalmazásra a intéző személy részére.
(Black-Car Mobil Kft és az uj tulajdonos között - letölthetö dokumentumok)

BlackCar.hu